Hem

Ökad insyn och öppenhet i politiken

 

Rädda Slussen - Stockholms hjärta

 

Bygg Slussen plan B

 

Bygg inte bort Stockholms skönhet och identitet

 

Stoppa rivningsvågen

 

Respektera kulturmiljö och riksintresse

 

Riv inte tullhuset på Blasieholmen

 

Bygg inte på stränder

 

Rädda Stockholms lungor - träden, parkerna, naturområden

 

Ge plats för utomhuslek och idrott

 

Samråd och planering - före markanvisning

 

Kollektivtrafik - inte Förbifarten eller Österleden

Kampen om Kungsträdgården

I gårdagens (15 april) DN.Kultur s 7 finns en mycket bra debattartikel om Kungsträdgården och den planerade Apple butiken...

http://www.dn.se/kultur-noje/kulturdebatt/stockholmarna-har-forlorat-sedan-lange/

Frågetecken om Nobel Center solkar varumärket.

Så lyder rubriken i Björn Tarras-Wahlbergs artikel i SvD 11 mars 2016. http://www.svd.se/bjorn-tarras-wahlberg-fragetecken-om-nobel-center-solkar-varumarket/i/senaste/om/ledare

Även utomlands uppmärksammas hur det planerade nobelcentret hotar harmonin i Stockholms klassiska arkitektur.

“Le futur Centre Nobel menace l´harmonie architecturale de Stockholm” skriver diplomaten Gösta Grassman i Le Monde den 1 mars. Läs mer...

ÖVERKLAGA GENOM KOMMUNALBESVÄR!

Alla som bor i Stockholm eller har företag i Stockholm kan överklaga fullmäktiges dåliga beslut ang. Nobelhuset senast den 24 maj. Enklast gör man det genom att skriva sitt namn och personnummer på bifogade mall och skicka den till stadsbyggnadskontorets mailadress som står högst upp. Överklagandena kommer att vidarebefordras till förvaltningsrätten.

Överklagandet gäller alltså avsteg från den kommunala likställighetsprincipen enl. kommunallagen som bygget skulle medföra.

Beslutet om bygget kan endast överklagas av dem som direkt berörs av det t ex av dem som äger en fastighet intill bygget.

Läs mer!

Opinionsmöte lördag 21 maj kl 11-12 på strandvägspontonen 17a

 

Snett emot Hotel Diplomat samlas åter motståndarna mot Nobelbygget för att diskutera överklaganden och andra frågor. Kom gärna! Läs mer i Björn Tarras-Wahlbergs brev och Kerold Klangs krönika . Läs mer.

ÖVERKLAGANDEN MOT NOBELCENTRET KAN GÖRAS TILL DEN 24 MAJ.

Opinionsmöten lördagar kl 11-12 på Strandvägspontonen, snett emot hotell Diplomat.

På lördag den 7 maj kommer advokat Per Björkman att tala. Kom gärna till mötet!

 

Det är tydligt att allt handlar om fastighetsägarens ekonomi

 

Med de orden kan man sammanfatta Elisabet Anderssons krönika i Svenska Dagbladet den 3 november. Hon beskriver mycket initierat hur fastighetsägaren Humlegården arbetar med att få tillstånd att riva Astoriahusets flygel på Nybrogatan, byggt på 1870-talet. Man manipulerar politiker med modeklyschor som "tidsenliga hållbarhetsvärden" som ett högre hus på den värdefulla marken skulle ge; i själva verket handlar det om att öka kapitalavkastningen hos fastighetsägaren. För det offrar S, MP, V, C och KD ännu ett 1800-talshus! Har man inget lärt av historien och insett hur fel man nu anser att rivningen av Klara-kvarteren på 50-och 60-talen var? Hur kan en vänsterkoalition prioritera kapitalägarens avkastning på bekostnad av det offentliga rummet och stadsmiljön! Läs artikeln "När det exklusiva blir grönt och rättvist" på http://www.svd.se/sa-blir-exklusiva-boratter-en-rattvisefraga

 

Nobelbygget ökar vår innerstadsfixering

Med dessa ord som rubrik skriver Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 9 december att kanske borde Stockholms ytterstad få sin beskärda del av högklassig samtida arkitektur. Ett prestigebygge som Nobelhuset behöver inte ligga i Stockholms absoluta mitt. Ett utmärkt förslag att ta till sig för stadsplanerarna! Man skulle uppnå många syften med en annan placering; bl a skulle intresset för någon annan del av staden väckas för det finns ju många lämpliga områden som skulle få ett lyft av ett tillskott som Nobelhuset. Läs mer: http://www.svd.se/nobelbygget-forstarker-var-innerstadsfixering

 

Rivningar

I en tid då historielösa politiker åter beslutar att riva oersättlig kulturmiljö i Stockholm, t ex Astoriahuset på Nybrogatan och Tullhusen på Blasieholmen, vill vi visa minnesstenen över Klara som Stockholmsparitet lät göra år 2005 för att inte liknande misstag skulle upprepas. Men trots att de flesta stockholmare nu djupt beklagar rivningarna på 60-talet är politikerna döva för påminnelser om tidigare misstag i stället för att lära av historien.

Stenen finns på Frösundatoppen som ligger i Hagaparken – en av Stockholms läns högsta konstgjorda toppar - gjord av husresterna från Klara. Fotot lånat från blog.svd.se/mittstockholm

Ska vi låta villkorade pengar styra i Stockholm?

Under den rubriken skriver Maria Schottenius i Dagens Nyheter den 18 januari en utmärkt sammanfattning om hur flera historiskt värdefulla byggnader rivs i Stockholms innerstad men utan någon helhetssyn eller vision om hus staden ska utvecklas. Utformningen av projekt och detaljplaner överlåts åt byggbolagen. Vems intressen kan man tro att dessa prioriterar? Hon beskriver också hur enormt stort det planerade Nobelcentret på Blasieholmen kommer att bli och hur det kommer att förrycka proportionerna på de kringliggande byggnaderna. Erling Perssons stiftelse och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse ställer dessutom specifika krav för en donation. Läs mer...

http://www.dn.se/kultur-noje/kronikor/maria-schottenius-ska-vi-lata-villkorade-pengar-styra-i-stockholm/

Söndags-Stockholm, utsikt från Hovslagargatan 5. Oljemålning av Mona Huss Valin 1978

Lägesrapport om Slussen 2016-01-25

Ole Settergren som samordnar motståndet mot "Nya Slussen" genom Stigbergsgruppen har skrivit en lägesrapport som visar ett antal problem som kritikerna påtalat länge och som förespråkarna för projektet nu har behövt erkänna. Läs mer...

 

Nehej, förbifarten löste inte det problemet heller

 

Under den rubriken analyserar Viktor Barth-Kron i Dagens Nyheter den 30 januari 2016 det planerade bygget av Förbifarten och hur de 30 miljarder kronor som den beräknas kosta kan användas till att bygga spårbunden kollektivtrafik som är grundförutsättning för att bygga de hundratals tusen bostäder som Stockholmstrakten behöver. Läs mera

 

Den 21 januari 2016 startade de första tunnel-sprängningarna i Förbifart Stockholm.

Kan man bygga en stad med fluffiga ord?

 

Så lyder rubriken på en artikel i Svenska Dagbladet på sidan 19 den 3 februari där Elisabet Andersson beskriver presentationen av en VIP-visning av en byggnad nästan lika hög som en Hötorgsskrapa bakom NK. En pr-konsult, tidigare (S)-politiker i Stadshuset, hälsar välkommen till fastighetsägaren Pembroke Real Estate. Men det är något fel i tågordningen. Det är inte så den demokratiska processen kring rivningar och stora nybyggen i Stockholm city ska gå till. Pembroke har satsat stora summor på byggplanerna tillsammans med tjänstemän på stadsbyggnadskontoret vilket ger dem ett rejält försprång när den demokratiska processen börjar. Staden saknar en vision om hur man vill utveckla city. Läs mer

http://www.svd.se/onsdagskronika

 

Stadsplanerarna missar barnen

Så lyder rubriken i en artikel i Svenska Dagbladet den 9 februari skriven av Märit Jansson, universitetsrektor i landskapsplanering vid SLU i Alnarp. Hon skriver att Sverige tidigare var ett föregångsland när det gäller barns utemiljöer men tyvärr ses barnen i dag som ett särintresse, något som inte tas hänsyn till ens där det byggs bostäder för barnfamiljer. Behovet av att bygga fler bostäder är stort men hur det görs påverkar vilka livsmiljöer vi får. Tanken om "förtätning" missförstås och används som argument för att bygga igen många öppna ytor, trots att behovet av dem ofta ökar med tätare bebyggelse. Det behövs en kursändring i stadsbyggandet. Lagstiftning om barnkonsekvensanalyser, tillräckliga friytor och väl genomtänkta trafiklösningar ser ut att vara enda sättet att lyckas med det. Utan tydliga krav försvinner barnen ur stadsplaneringen. Läs mer

http://www.svd.se/stadsplanerarna-missar-barnen

 

De tänkte inte på barn när de byggde

skriver Svenska Dagbladet på sidan 16 den 8 februari. Läs mer http://www.svd.se/de-tankte-inte-pa-barn-nar-de-byggde

Har vi glömt poängen med parker?

 

Med denna slående rubrik skriver Elisabet Andersson i Svenska Dagbladet den 18 februari om hur Apple vill bygga en så kallad flaggskeppsbutik i Kungsträdgården. Och politikerna är förtjusta! Parkerna är ju våra gemensamma andningshål i staden men politikerna är smickrade av den stora internationella aktörens uppmärksamhet och glömmer att Kungsan är en av de få allmänna parkerna i City. Den behövs för rekreation i stället att ge plats till en stor elektronikbutik. En sådan kan ju vara välkommen någon annanstans t ex vid Brunkebergstorg som skulle behöva mera liv och rörelse. Vem kunde tro att en vänstermajoritet i Stadshuset skulle bländas så av kapitalet! Läs mer http://www.svd.se/har-vi-glomt-vad-som-ar-poangen-med-parker

 

Tre av tio bilar måste bort från gatorna i Stockholm, Göteborg och Malmö!

Detta behövs för att Sverige ska klara framtida miljömål framgår i en rapport som Trafikverket tagit fram inför regeringens kommande infrastrukturproposition - men aldrig presenterat!!! Frågan har tagits upp i Riksdagen och många miljöorganisationer har lobbat för att publicera rapporten som nu blivit offentlig. "Rapporten kan rucka världsbilden för både politiker och tjänstemän" lär en tjänsteman på Trafikverket ha sagt! Så låt den göra det och dra slutsatser inför planering av kommande vägbyggen dvs stoppa den kritiserade Förbifart Stockholm. En annan reflektion: hur kan en statlig myndighet vara så oärlig att man mörkar en rapport som tagits fram med skattebetalarnas pengar?!

 

Stockholmspartiet 2016-03-05

 

NOBELCENTER DRABBAT AV HYBRIS

Med ovanstående rubrik konstaterar åtta samhällsdebattörer i Svenska Dagbladet den 10 mars hur fel det planerade Nobelbygget på Blasieholmen skulle vara. “Läget och utformningen är förödande för stadsbilden och finansieringen är oklar – kort sagt: Nobelcenter är ett högriskprojekt som får stora konsekvenser.” Många tunga remissinstanser, bl. a. Statens Fastighetsverk, har avstyrkt projektet. En mer logisk placering vore i den nya vetenskapsstaden med närhet till Karolinska Institutet, KTH och Stockholms Universitet. Läs artikeln här

http://www.svd.se/nobelcenter--ett-projekt-som-drabbats-av-hybris

Kuppartad tidigareläggning av fullmäktigebeslutet – kom gärna till demonstrationerna 18 och 25 april!

Om 17 dagar avgörs Tullhusets öde och hela Blasieholmens framtid. För att påverka beslutsfattande politiker genomförs demonstrationer måndagarna 18 april kl 16 och 25 april kl 16.30 vid Stadshuset där också Stockholmspartiet medverkar. Kom gärna till demonstrationerna, tag med vänner och bekanta! Läs mer...

 

400 demonstrerade vid stadshuset

På måndag den 18 april samlades ca 400 personer vid Stadshuset då Nätverket Bevara Blasieholmen - Flytta Nobelbygget, där Stockholmspartiet ingår, anordnade en demonstration för att påverka beslutande politiker och få dem att inte fatta det i alla avseenden dåliga beslutet att bygga det enorma Nobelhuset på Blasieholmen. Det vore en skymf mot demokratin att bygga det där: 90 % av remissinstanserna avstyrker förslaget, en nyligen genomförd opinionsundersökning visar att ca 60 % av stockholmarna är emot förslaget, kostnaderna som skulle drabba skattebetalarna är okända men enorma. VAD ÄR DET SOM DRIVER POLITIKERNA ATT UPPREPA MISSTAGEN MED RIVNINGEN AV KLARAKVARTEREN dvs. att förstöra ännu en kulturmiljö?

 

Måndag den 25 april då Fullmäktige ska fatta beslutet är det en ny demonstration vid Stadshuset kl 16.30. Kom gärna och delta!

 

I Svenska Dagbladet den 17 april skrev Edward Blom en mycket belysande artikel med rubriken ATT SPRÄNGA TULLHUSET ÄR INTE ATT HYLLA ALFRED NOBEL. Läs mer http://www.svd.se/edward-blom-att-spranga-tullhuset-ar-inte-att-hylla-alfred-nobel

 

Kampen mot det planerade nobelbygget på Blasieholmen - för stort, för dyrt och på fel plats - går vidare!

 

Nätverket Bevara Blasieholmen - flytta Nobelbygget, där Stockholmspartiet ingår, samordnar överklaganden och andra åtgärder mot det planerade Nobelbygget då Fullmäktige i går kväll antog förslaget.

 

Medborgarnas protester har tidigare hindrat felaktiga beslut som politiker fattat, t ex almstriden i början av 70-talet. I går kväll var ca 2.000 personer med och demonstrerade utanför Stadshuset. Läs mer i brev från Björn Tarras-Wahlberg till alla aktiva räddare av Stockholms kulturhusmiljöer

"Söndags-Stockholm", utsikt från Hovslagargatan 5. Oljemålning av Mona Huss Valin 1978

Förtätningen har sina gränser

Med den rubriken skrev Thorbjörn Andersson, landskapsarkitekt LAR/MSA, professor vid Sveriges Lantbruksuniversitet, Ulltuna, institutionen för stad och land, den 21 juli i Svenska Dagbladet en överskådlig analys av hur förtätning påverkar en stad och hur långt man kan driva den.

Han skriver att Stockholm inte är en gles stad som exploaterings- och täthetsförespråkare ibland påstår: Av de 50 tätaste städerna i Europa och Ryssland ligger Stockholm på tolfte plats. I sammanhanget ska man komma i håg att byggbolagen som vill bygga med högre exploatering i centrala lägen är aktiebolag med avkastningskrav.

Vag gäller barnperspektivet finns en riktlinje som säger att varje barn ska ha tillgång till 30 kvadratmeter utemiljö men i det nybyggda området Årstadal är den siffran inte mer än 5 kvadratmeter! Solljuset når inte ens ner på gårdarna där småbarn ska leka i sandlådan.

Urbansociologen Jane Jacobs skrev 1961 boken "The death and life of great American cities". Den byggde på observationer från Greenwich Village på södra Manhattan. Hon noterar fyra principer som hjälper till att skapa en bra stad: a) Staden måste ha tillräcklig täthet för att skapa socialt liv. b) Kvarter måste vara tillräckligt korta för att kunna generera aktivt gatuliv. c) I staden måste finnas inslag av såväl gammalt som nytt för att skapa minne, tidsdjup och berättelser. d) Alla delar av staden måste vara funktionsblandade.

Dessa rekommendationer är minst lika aktuella i dag och stadsplanerare bör ta dem till sig! Läs mer på www.svd.se

 

Vill du bli medlem?

På sidan kontakt kan du läsa hur du kan bli medlem - klicka här.

 

Interattiv cykelkarta

Till hjälp för alla cyklister finns en jättebra interaktiv cykelkarta.på Trafiken.nu Läs mera

Slussen 2014-03-29

En film som tar oss med på en fascinerande flygtur i en minikopter en solig marsmorgon. Klicka här eller på bilden. Filmen är 5 minuter kort.

Mänsklig ring runt slussen 11/9 2014

Tusen tack till alla som medverkade vid dagens manifestation. Se bildspel.

 

Unga stockholmare visar "Sagan om Slussen"

Med förtätning dör drömmen om den obegränsade staden

 

Med denna rubrik beskriver Mats Wickman, kulturhistoriker och författare till böcker om Stockholmshistoria, i Svenska Dagbladet den 15 juli hur en accelererande förtätningsprocess både i Stockholm och i övriga större städer leder till försämrad stadsmiljö.

 

Argumenten från höger till vänster är bl a att biltrafikens betydelse ska minskas genom att avstånden ska kortas och mer dynamik skapas genom att allt fler människor samsas på en given yta. Men problemet är att mer förtätning i form av högre hus som byggs inpå varandra skapar en sämre livsmiljö för invånarna.

Tomtmark i större städer besitter stora ekonomiska värden - ju centralare desto dyrare - och det får styra exploateringen.

 

Mats Wickman beskriver hur tänkandet och modet förändrats de senaste hundra åren betr stadsbebyggelse och hur bl a tanken att gårdar ska vara fria bebyggelse tyvärr har försvunnit. Läs mer på http://www.svd.se/med-fortatning-dor-drommen-om-den-obegransade-staden

 

Beslut om slussen-ombyggnad fattat

 

Den 28 september 2015 beslutade Fullmäktige att bygga om Slussen enligt förslaget "Nya Slussen". Det är ett mycket olyckligt beslut. Det fanns framför allt ett färdigt bättre förslag, Slussen planB, som hade inneburit att man reparerade den befintliga anläggningen i omgångar, hade bevarat den genialiska trafiklösningen med de s.k. klöverbladen.

Kostnaden hade blivit mindre än hälften och likaså byggtiden, den vackra utsikten hade bevarats och avrinningen från Mälaren vid högt vatten hade varit bättre. ---> läs hela artiikeln här

Politiker förstod inte beslut om slussen

 

Med den slående rubriken har Svenska Dagbladet en artikel den 20 oktober som belyser hur beslutet om Slussen-ombyggnaden togs. Man skriver vidare att "inte alla politiker som har fattat besluten har själva förstått vad de sa ja till, säger de i dag till SvD."

Verkligheten överträffar dikten! Läs mer på http://www.svd.se/politiker-forstod-inte-beslut-om-nya-slussen

 

SLUSSEN FYLLER 80 ÅR

Tyvärr har man fattat fel beslut om Slussen-ombyggnaden. På torsdag den 15 oktober kl 18 manifesteras att det är 80 år sedan den blev färdig. Samling på torget utanför T-banan. Läs mera på affischen.

ÄN GÅR DET ATT STOPPA “NYA SLUSSEN” OCH RÄDDA STOCKHOLM FRÅN ETT FATALT BESLUT

Måndag den 28 september ska Fullmäktige fatta beslut om hur Slussen ska byggas om. Mycket kritik har framförts mot det gällande förslaget som kallas “Nya Slussen” utan att “ansvariga” politiker hittills tagit det till sig. Ett annat färdigt förslag finns, “Slussen Plan B”, som skulle till halva kostnaden och med halva byggtiden ge en bättre lösning. Än finns det tid att tänka om! En eminent sammanfattning och analys av läget gör Inga-Britt Ahlenius, tidigare chef för Riksrevisionsverket. Läs mer

http://www.svd.se/jan-valeskog-s-och-inga-britt-ahlenius-i-replikskifte-om-slussen

 

Även företrädare för Samfundet S:t Erik påtalar i ett öppet brev till Fullmäktige vilka svagheter det gällande förslaget har. Läs mer http://www.samfundetsterik.se/wp-content/uploads/2011/12/Slussenprojektet-öppet-brev-till-KF-150924.pdf

 

I Svenska Dagbladet den 24 september skriver Elisabet Andersson, som för tidningen granskat turerna kring “Nya Slussen” hur Stockholms stad avbrutit upphandlingen av en extern revision av projektet trots skenande kostnader. Läs mer under rubriken “Extern granskning av Nya Slussen avbröts” http://www.svd.se/extern-granskning-av-slussen-avbrots

 

NK-HUSET KRYMPER TILL EN TUMMETOTT

Så lyder rubriken till en krönika av Mats Wickman, kulturhistoriker och författare till böcker om Stockholmshistoria, i Svenska Dagbladet den 29 juli; det är en kommentar till hans tidigare artikel som finns beskriven nedan.

Förtätningsdoktrinen stöds av en närmast enig kår av stadsbyggnadspolitiker, planerare och experter och där ligger en fara: Historien har lärt oss att det är just när dessa är enigast som de verkligt stora misstagen har begåtts.

Det är viktigt att frågorna om var det är lämpligt att förtäta och vilka positiva respektive negativa konsekvenser förtätning kan få i olika stadsdelar kan diskuteras. Ett exempel på förtätningsdoktrinens baksida är den planerade ombyggnaden av Gallerian i City. Med sina tolv våningar kommer den att rubba stadsbilden i området och krympa Ferdinand Bobergs hundraåriga NK-hus till en tummetott.

Få bostadslägenheter tillkommer genom till- och ombyggnaderna i City. Däremot blir det många fler kvadratmeter för kontor, hotell och butiker som ger klirr i kassan för de välbärgade fastighetsägarna! Förtätningsprojekten leder till en monolitisk stadsstruktur där City markeras än mer som arbets- och shoppingområde. Detta utarmar stadsmiljön och leder till ökad trängsel i trafiken vid rusningstid. Läs mer på

http://www.svd.se/nk-huset-krymper-till-en-tummetott

DAGS FÖR ÅTERTÅG OM SLUSSEN

 

Med den rubriken skriver ett antal kända debattörer i Svenska Dagbladet den 14 juli ang ombyggnaden av Slussen. Man skriver bl a att lösningen med en enda bro är huvudorsaken till projektets problem. Flexibiliteten i trafiklösningen försvinner vilket bl a leder till ökad trafik med sämre framkomlighet och stadsbilden förfulas av en åtta filer bred lutande bro mitt i stadens hjärta.

Artikeln beskriver också olika fel som begåtts under projektets gång och lyfter fram att det finns ett färdigt förslag som ger bättre funktion till halva kostnaden nämligen Slussen plan B. Debattörerna avslutar med "Så gör om och gör rätt, kära kommunalpolitiker."

Man instämmer!

Läs mer http://www.svd.se/vaga-backa-om-nya-slussen

 

Ödesdigert beslut om Slussen

 

I dag torsdag den 11 juni ska den nya majoriteten i Stadshuset dvs S och MP fatta ett ödesdigert delbeslut att bygga om Slussen enligt ett tidigare förslag från M. Man väljer det som kallas Nya Slussen som är hårt kritiserat då det kommer att leda till trafikstockningar, göra det svårt för bussar att vända och som det finns inte någon godkänd plan för ett bussgarage för. Detta gör politikerna trots att det finns ett annat färdigt förslag, Slussen plan B, som ger bättre lösningar för trafik, fotgängare och cyklister, går flera år fortare att bygga och kostar ca fyra miljarder mindre. VAD DRIVER POLITIKERNA TILL ATT BORTSE FRÅN FAKTA OCH FÖRNUFT?

Journalisten och författaren Sverker Lindström skriver om den aktuella situationen i Dagens Arena. Läs hela artikeln..

http://www.dagensarena.se/…/sverker-lindstrom-nya-slussen-…/